Toekomst voor tuinders in de Bommelerwaard

De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie, nu en in de toekomst. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is opgericht door de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het waterschap Rivierenland om een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard te realiseren. Daarbij gaan we uit van drie pijlers: toekomstperspectief voor tuinders, landschappelijke inpassing en leefbaarheid.

Lees meer over de herstructurering van de Bommelerwaard

 

Projecten

Opwaarderen Hogeweg

De Hogeweg wordt ter hoogte van de Middelkampseweg en de Waalbanddijk verbreed. De huidige wegbreedte is ongeveer 5,00 meter en deze wordt verbreed naar ongeveer 6,00 meter.

lees meer
Opwaarderen Maarten van Rossumweg

In de periode van begin 2018 tot en met april 2018 wordt er gewerkt aan de Maarten van Rossumweg in Poederoijen. De huidige wegbreedte is 4,60 meter.

lees meer
Opwaarderen Hoekseweg

De Hoekseweg in Poederoijen wordt verbreed. Hierdoor kan het verkeer wat daar rijdt beter worden doorstromen. De huidige weg is ongeveer 5,1 meter breed.

lees meer
Opwaarderen Kooiweg

De Kooiweg wordt tussen de bocht bij de voetbalvelden en huisnummer 1 aan één zijde met asfalt verbreed en er wordt aan twee zijden een betonnen berm aangebracht.

lees meer