Toekomst voor tuinders in de Bommelerwaard

De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie, nu en in de toekomst. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is opgericht door de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het waterschap Rivierenland om een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard te realiseren. Daarbij gaan we uit van drie pijlers: toekomstperspectief voor tuinders, landschappelijke inpassing en leefbaarheid.

Lees meer over de herstructurering van de Bommelerwaard

 

Projecten

Sloop van kassen Nederhemert

In het buitengebied van Nederhemert is een kas gesloopt. De vrijgekomen grond heeft nu een agrarische bestemming.

lees meer
Bouwkavels Liesveldsesteeg

Aan de Liesveldsesteeg in Brakel zijn 6 bouwkavels te koop. Deze kavels bieden ruimte aan maximaal 3 vrijstaande woningen of 3 twee-onder-een kapwoningen.

lees meer
Sloop kassen Zuilichem

Aan de westkant van Zuilichem is een deel van het kassencomplex gesloopt. Hierdoor wordt het mogelijk om groen aan te planten.

lees meer
Ontwikkeling toegangsweg Zuilichem-oost door Kreling

Ten oosten van Zuilichem komt een nieuwe ontsluitingsweg voor het vrachtverkeer richting het bedrijf Steenovensland.

lees meer