Toekomst voor tuinders in de Bommelerwaard

De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie, nu en in de toekomst. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is opgericht door de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het waterschap Rivierenland om een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard te realiseren. Daarbij gaan we uit van drie pijlers: toekomstperspectief voor tuinders, landschappelijke inpassing en leefbaarheid.

Lees meer over de herstructurering van de Bommelerwaard

 

Projecten

Viaductweg

In Kerkwijk is gewerkt aan de opwaardering van de Viaductweg, ter hoogte van de Sarskampseweg en de Steenweg.

lees meer
Geerweg/Nieuwstraat

De Geerweg/Nieuwstraat in Kerkwijk is verbreed ten behoeve van een betere verkeersafwikkeling door met name het vrachtverkeer richting de tuinbouwbedrijven.

lees meer
Opwaarderen Hogeweg

De Hogeweg wordt ter hoogte van de Middelkampseweg en de Waalbanddijk verbreed. De huidige wegbreedte is ongeveer 5,00 meter en deze wordt verbreed naar ongeveer 6,00 meter.

lees meer
Opwaarderen Maarten van Rossumweg

In de periode van begin 2018 tot en met april 2018 is er gewerkt aan de Maarten van Rossumweg in Poederoijen. De wegbreedte was 4,60 meter.

lees meer