Toekomst voor tuinders in de Bommelerwaard

De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie, nu en in de toekomst. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is opgericht door de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het waterschap Rivierenland om een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard te realiseren. Daarbij gaan we uit van drie pijlers: toekomstperspectief voor tuinders, landschappelijke inpassing en leefbaarheid.

Lees meer over de herstructurering van de Bommelerwaard

Wijzigingsplannen

Projecten

Afstand tot Maasdijk in Poederoijen

De tuinbouw houdt afstand tot de Waal- en Maasdijk. Om dat mogelijk te maken, zijn diverse gebieden bestemd als extensiveringsgebied.

lees meer
Bassin met grastalud

Bij een glastuinbouwbedrijf hoort een voldoende groot bassin voor gietwater. De taluds van de dijken werden eerder uitgevoerd met worteldoek.

lees meer
Waterberging en schaatsbaan in Gameren

Waterberging is noodzakelijk als compensatie van een toename aan verhard oppervlak door bijvoorbeeld de ontwikkeling van glastuinbouw.

lees meer
Ontwikkeling en inpassing Zuilichem-Oost

Aan de oostzijde van Zuilichem kan (op termijn) glastuinbouw komen. Deze ontwikkeling wordt op een passende en robuuste wijze landschappelijk ingepast.

lees meer