Toekomst voor tuinders in de Bommelerwaard

De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie, nu en in de toekomst. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is opgericht door de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het waterschap Rivierenland om een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard te realiseren. Daarbij gaan we uit van drie pijlers: toekomstperspectief voor tuinders, landschappelijke inpassing en leefbaarheid.

Lees meer over de herstructurering van de Bommelerwaard

 

Wijzigingsplannen

Projecten

Uitbreiding Mans Allure Gerbera

Het bedrijf van Mans Allure Gerbera is uitgebreid met 3 hectare nieuwbouw. Er staan nu twee gerbera bedrijven naast elkaar. Hierdoor is het gehele aanzien van het bedrijf, verbeterd.

lees meer
Uitbreiding chrysantenkwekerij C. van Wijk

De chrysantenkwekerij van C. van Wijk in Poederoijen is uitgebreid met twee hectares en een bedrijfswoning.

lees meer
Verbreding Middelkampseweg

De Middelkampseweg in Nieuwaal is verbreed en heeft stil bermbeton.

lees meer
Verplaatsing kwekerij L.I.S.

Lisianthus In Style (L.I.S.), de kwekerij van Adriana en Alwin Pippel, is verplaatst van Zaltbommel naar Zuilichem. Aan de Spellewaardsestraat in Zaltbommel zijn 3 locaties gesloopt, in t

lees meer