Toekomst voor tuinders in de Bommelerwaard

De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie, nu en in de toekomst. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is opgericht door de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het waterschap Rivierenland om een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard te realiseren. Daarbij gaan we uit van drie pijlers: toekomstperspectief voor tuinders, landschappelijke inpassing en leefbaarheid.

Lees meer over de herstructurering van de Bommelerwaard

 

Projecten

Ontwikkeling transformator huisjes Liander

Op deze locatie is een aantal transformator huisjes geplaatst.

lees meer
Groene wand gekozen door omwonenden Kreling

Deze groene wand is gekozen door omwonenden van Jan Kreling, die op deze locatie een tuinbouwbedrijf van 12 hectare heeft gerealiseerd. De omwonenden hadden de keuze uit glas of een dichte wand.

lees meer
Uitbreiding Mans Allure Gerbera

Het bedrijf van Mans Allure Gerbera is uitgebreid met 3 hectare nieuwbouw. Er staan nu twee gerbera bedrijven naast elkaar. Hierdoor is het gehele aanzien van het bedrijf, verbeterd.

lees meer
Uitbreiding chrysantenkwekerij C. van Wijk

De chrysantenkwekerij van C. van Wijk in Poederoijen is uitgebreid met twee hectares en een bedrijfswoning.

lees meer