Toekomst voor tuinders in de Bommelerwaard

De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie, nu en in de toekomst. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is opgericht door de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het waterschap Rivierenland om een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard te realiseren. Daarbij gaan we uit van drie pijlers: toekomstperspectief voor tuinders, landschappelijke inpassing en leefbaarheid.

Lees meer over de herstructurering van de Bommelerwaard

Wijzigingsplannen

Projecten

Glastuinbouwbedrijf Frans Mans naar Tuil

Verplaatsing glastuinbouwbedrijf van Zuilichem naar Tuil met behulp van verplaatsingssubsidie. PHTB heeft de oude grond gekocht inclusief de VAB-rechten, hier is plan Uilenvlugt ontwikkel

lees meer
Verplaatsing en uitbreiding Mans Flowers

Bedrijfsverplaatsing; in 2013 is het oude bedrijf aan de Molenkampsweg gesaneerd en met behulp van verplaatsingssubsidie is een nieuw bedrijf gebouwd op deze locatie.

lees meer
Rainbowed Roses

Hier is een kas geëxtensiveerd (gesloopt); deze is gesprokkeld door een andere tuinder.

lees meer
Uitbreiding Van Wijgerden Primula's

De heer Peter van Wijgerden wilde zijn tuinbouwbedrijf graag uitbreiden. Daartoe is de grond van zijn buurman verworven onder de voorwaarde dat zijn bedrijf landschappelijk werd ingepast.

lees meer