Gemeente Zaltbommel vindt het belangrijk dat arbeidsmigranten, net zoals iedere andere inwoner van deze gemeente, gedegen en verantwoord kunnen wonen. Arbeidsmigranten komen tijdelijk in Nederland wonen om te werken. Vaak gaan deze arbeidsmigranten werken bij tuinbouwbedrijven. In het beleid huisvesting arbeidsmigranten staan de Ideeën van de gemeente Zaltbommel over goede huisvesting voor arbeidsmigranten en de regels die de gemeente daaraan stelt.

Normen
Huisvesting moet in ieder geval voldoen aan de eisen uit het landelijke keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). In het keurmerk staan de normen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld over ruimte en privacy, sanitair, hygiëne en veiligheid, kookvoorzieningen en informatievoorzieningen. Daarnaast stelt de gemeente ook ruimtelijke eisen en zijn er regels voor de omvang van huisvesting.

Plekken
Verder vindt de gemeente Zaltbommel het belangrijk dat arbeidsmigranten in, of aan de rand van de kernen komen te wonen. Hierdoor kunnen ze beter deelnemen aan de maatschappij. Integratie is makkelijker als mensen in of aan de rand van het dorp wonen dan wanneer ze afgezonderd in het buitengebied wonen. Dit kan kleinschalig in de kernen of meer geconcentreerd aan de rand van de kernen. Tijdelijke woonunits bij een agrarisch bedrijf voor piekbelasting bijvoorbeeld in de zaai-, poot- en/of oogstperiode blijft ook mogelijk. Bedrijven die meerdere piekseizoenen hebben in een jaar, mogen de tijdelijke woonunits laten staan, bedrijven met maar één piekseizoen, moeten de units na het piekseizoen weer verwijderen.