Eén van de doelen binnen de herstructurering, is het werken aan een veilige- en aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners van de Bommelerwaard. Daarom is er een intensief gebiedsproces geweest met omwonenden en andere betrokkenen. Daaruit kwam naar voren op welke locaties in het gebied verbeteringen in de openbare ruimte gewenst zijn.

Op korte termijn starten er werkzaamheden in de openbare ruimte. Op dit moment zijn er al bouwborden geplaatst, maar de uitvoering gaat van start tussen januari en april 2018. PHTB heeft de gemeente Zaltbommel opdracht gegeven om de werken uit te voeren, en de gemeente heeft dit aan aannemer Gebr. Van Kessel gegund.  

Meer informatie
Meer informatie over deze projecten kunt u vinden op de pagina: www.phtb.nl/projecten. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de voortgang van de projecten.