Gedeputeerde Staten hebben het wijzigingsplan Zuilichem, Uilkerweg 2a gewijzigd vastgesteld. Hierdoor is de vestiging van een glastuinbouwcomplex voor aardbeienteelt van ca. 37 hectare ruimtelijk mogelijk. Het wijzigingsplan ligt met ingang van 18 januari 2018 gedurende 6 weken ter inzage voor beroep.

Rol PHTB
Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) heeft het case-management verzorgd binnen dit traject. Dit houdt in dat PHTB verantwoordelijk is geweest voor de toetsing en de coördinatie van de plannen c.q. ingediende stukken op het gebied van de Wabo.