Kap bomen aan de Sarskampseweg in Bruchem van start  

Namens het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is de gemeente Zaltbommel gestart met de preventieve kap van een aantal bomen aan de Sarskampseweg in Bruchem. Hiervoor in de plaats worden op termijn weer gezonde, jonge bomen terug geplant.

Waarom deze kap?
De bomen worden vanuit preventief oogpunt gekapt. PHTB heeft dit besloten, aangezien deze bomenrij al veelvuldig besmet is geweest met de iepenziekte. De verwachting is dan ook dat ook dit restant op termijn ook aangetast wordt.

Landschappelijke inpassing
De lege ruimte die achterblijft na de kap, wordt straks ingevuld met jonge beplanting. Op deze manier blijft het uitzicht op de kassen beperkt. Er komen 51 knotwilgen en 31 eiken. Deze bomen worden door de tuinders zelf onderhouden, een mooi voorbeeld van ‘co-creatie’ tussen overheid en ondernemers.