Op maandag 28 augustus heeft het PHTB een kennissessie gehouden met externe adviseurs uit de Bommelerwaard. Deze adviseurs waren op uitgenodigd om met elkaar te brainstormen over een zogenaamd 'Stappenplan' voor tuinders die nieuw willen bouwen of willen uitbreiden. Dit stappenplan geeft de aanvrager duidelijkheid over het proces en de kosten die moeten leiden tot vergunningverlening.

PHTB wil graag samenwerken met externe adviseurs (o.a. makelaars, juristen, rentmeesters, et cetera) om te komen tot een definitief plan. Deze bijeenkomst was dan ook zeer waardevol, er werden goede suggesties gegeven op het concept dat er nu ligt. Dit concept wordt nu voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur, en wordt dan definitief afgerond en op termijn ter beschikking gesteld via deze website.

Dit was de eerste keer dat er zoveel kennis, expertise en ervaring uit het gebied met elkaar aan tafel zat. Naast de bespreking van het concept stappenplan, is er ook gepraat over actuele zaken die spelen binnen de sector. Wij zijn voornemens om een dergelijke sessie nogmaals te organiseren.