Samen met een vertegenwoordiging van inwoners, tuinders en vervoerders werkten de gemeente Zaltbommel en het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) een ontwerp met verkeersmaatregelen uit. Doel van dit plan is om ongewenst vrachtwagenverkeer uit de woonomgeving in Kerkwijk en Bruchem te verminderen. De borden met de nieuwe route voor het vrachtwagenverkeer worden op dit moment geplaatst.

Van onveilige situaties naar een veilige voorkeursroute 
Dagelijks rijden er veel vrachtwagens door de bewoonde gebieden in Kerkwijk en Bruchem naar de bloemenkassen. De route gaat langs een basisschool en voetbalclub. Deze situatie is zeer onveilig voor schoolgaande kinderen en inwoners. Een nieuwe voorkeursroute zorgt ervoor dat de verkeerveiligheid wordt verbeterd. Daarnaast voorkomen we hiermee onnodige overlast in de woonomgeving van Kerkwijk en Bruchem.

De nieuwe verkeersmaatregelen gaan deze week in en bestaan uit verbodsborden voor vrachtwagens in de kernen, wegversmallingen met drempels en een andere route voor vrachtverkeer (verduidelijkt door routeborden). Daarnaast zullen  de tuinders en vervoerders hun chauffeurs informeren over de juiste route. De vervoerders accepteren dat ze soms dan om moeten rijden naar hun bestemming.
De voorkeursroute voor vrachtverkeer gaat via de Viaductweg. Deze week worden de verkeersborden geplaatst. De wegversmallingen en routeborden op de provinciale (N-)wegen volgen na de zomer.