De provincie Gelderland is verheugd over de uitspraak van de Raad van State (RvS) op 11 mei 2016 over het Inpassingsplan Herstructurering Tuinbouw (PIP) Bommelerwaard (ABRvS 201503924/1/R6). Hij heeft het merendeel van de 28 beroepen verworpen en vraagt alleen om het veranderen van een klein aantal details in de planregels.

Jan Jacob van Dijk, verantwoordelijk gedeputeerde voor land- en tuinbouw: “De uitspraak van de Raad van State bevestigt onze ingezette lijn van het Inpassingsplan.” De beroepen hadden betrekking op verschillende zaken, zoals het provinciaal belang, het aanwijzen van intensiveringsgebieden, de financieel-economische uitvoerbaarheid van het plan PIP, het herbestemmen van voormalige bedrijfswoningen en op concrete maatregelen zoals de rondweg Nieuwaal.

Van Dijk: "Ik ben dan ook erg blij dat we nu met Zaltbommel, Maasdriel en Waterschap Rivierenland vervolgstappen kunnen zetten voor de gewenste herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard. Het biedt een goede economische basis voor de tuinbouwsector, een mooi landschap en een veilige verkeersinfrastructuur.”

De uitspraak staat op de website van de Raad van State >

Download hier een samenvatting van de uitspraak >