In 2014 is er tijdens archeologisch onderzoek voor de realisatie van een bouwkavel in Bruchem, een unieke vondst gedaan. PHTB heeft EConsultancy opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren, en zij stuitte op een heuse romeinse zeis. De zeis is vervolgens met de grootste zorg behandeld. Onlangs is de zeis aangeboden aan het StadsKasteel in Zaltbommel.

Op maandag 21 augustus heeft Burgemeester Peter Rehwinkel namens archeoloog Sander Diependaal de Romeinse zeis aangeboden aan conservator Lisette le Blanc van het Stadskasteel in Zaltbommel. De vondst die in 2014 tijdens archeologisch onderzoek aan de Geerweg in Bruchem is gedaan wordt beschouwd als een uniek museumstuk. Bij de opgraving die is uitgevoerd in opdracht van het (PHTB) kwamen verschillende voorwerpen aan het licht die duiden op het bestaan van een nederzetting tussen de 1e en de 3e eeuw na Christus.

Beschermd en bewaard
Teun Biemond, directeur PHTB: “Wij zien het als PHTB als onze plicht om als opdrachtgever betrokken te zijn geweest bij deze unieke, Romeinse vondst. Het spreekt voor zich dat archeologische vondsten beschermd worden en op een goede manier bewaard blijven. Dat heeft Econsultancy heel goed opgepakt. Wij zijn dan ook blij dat de zeis een permanent plekje heeft gekregen in het Stadskasteel. Na de vondst hebben we een prachtige bouwkavel kunnen opleveren aan de Vreedstraat in Bruchem.”

Voor meer informatie bekijk het artikel op de website van Econsultancy.