Bericht vanuit de provincie Gelderland: Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 12 december 2017 het wijzigingsplan Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard in ontwerp vastgesteld. Dit plan ligt met ingang van donderdag 21 december 2017 gedurende 6 weken ter inzage voor zienswijzen.

Klik hier voor meer informatie