Vanaf de laatste week in september starten er werkzaamheden aan de Meidijk in Zuilichem en in Kerkwijk-Bruchem. Op zowel de Meidijk als in de woonstraten van Kerkwijk-Bruchem geldt een vrachtwagenverbod. Daar komen wegversmallingen met drempels om het vrachtwagenverkeer te ontmoedigen. Door de gemeente zijn in 2021 en 2022 borden geplaatst met de geschikte routes voor de vrachtwagens van en naar de tuinbouwbedrijven. De Provincie gaat ook nog routeborden plaatsen. De komende periode brengen we de vrachtwagenroutes nogmaals onder de aandacht bij de tuinders en vervoerders met het verzoek om de juiste routes aan te houden.