Sinds dit jaar draait een speciaal gezamenlijk tuinbouwriool in de Bommelerwaard op volle toeren. Lukt het de glastuinbouw nu om niet meer te lozen op de sloot? Dat onderzoekt Waterschap Rivierenland in een apart project.

Sinds 1 januari 2018 is de glastuinbouwsector verplicht om het afvalwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen voordat het wordt geloosd. Dit betekent dat elk glastuinbouwbedrijf een zuivering moet aanleggen of niets moet lozen. In de Bommelerwaard kwam een centrale zuivering. Ongeveer 60 bedrijven zijn aangesloten op deze centrale zuivering op het terrein van de normale afvalwaterzuivering van het waterschap in Zaltbommel. De overige circa 100 bedrijven hebben aangegeven niet te lozen. Partners in Zaltbommel zijn ondermeer gemeente, de provincie Gelderland en drinkwaterbedrijf Dunea.

Speuren en gesprek

Dit jaar verricht het waterschap een project om te controleren of het binnen de Bommelerwaard inderdaad is gelukt om vanuit de glastuinbouw geen lozingen meer te hebben op oppervlaktewater. Doel van het project is dat de waterkwaliteit in de Bommelerwaard verbetert, door het opsporen en beëindigen van lekkages en lozingen vanuit de glastuinbouw.

De controles vinden plaats in deelgebieden waarbij we met de sector spreken. Ook kunnen tuinders voor advies terecht bij het waterschap. Als we lozingen vinden, gaan we er vanuit dat ze komen door onbekende leidingen of lekkages. We zoeken de herkomst op en gaan in gesprek met de tuinder.