Op deze locatie is een aantal transformator huisjes geplaatst. Hierdoor is er een betere stroomvoorziening mogelijk voor de tuinders en kan er zo beter voldaan worden aan de toenemende vraag naar stroom. Dit was overigens ook een nadrukkelijk verzoek van de tuinders. De stroomvoorziening voor het gebied in haar geheel wordt zo ook minder kwetsbaar. De omliggende tuinders maken hiermee als het ware gebruik van hun eigen stroomcircuit. PHTB heeft hierin een bemiddelende rol gehad, Liander heeft het aangelegd.

Contactpersoon PHTB: 
Arjan Nienhuis
Plaats: 
Poederoijen