De Ouwelsestraat verbreden we aan twee zijden met een betonnen berm (zodat uitwijken veiliger gaat) en de huidige rijbaan krijgt nieuw asfalt.

Vanaf het einde van het huidige vrij liggend fietspad wordt deze doorgetrokken over de bestaande sloot richting Middelkampseweg tot aan de nieuwe fietsoversteek. Deze komt ter hoogte van Gamborra. De oude fietsoversteekplaats in de Ouwelsestraat vervalt.

Verkeer
Vanwege de werkzaamheden kan er enige mate van overlast zijn. Dit proberen wij uiteraard tot een minimum te beperken. Ter plekke staan verkeersmaatregelen aangeduid.

Vragen over de werkzaamheden

  • heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Rob van Kasteren van het PHTB via rob@phtb.nl.

Download hier de ontwerptekening van de Ouwelsestraat
 

Planning: 
Gereed 2020
Contactpersoon PHTB: 
Rob van Kasteren
Extra informatie: 
rob@phtb.nl