In Kerkwijk wordt gewerkt aan de opwaardering van de Viaductweg, ter hoogte van de Sarskampseweg en de Steenweg. Dit project is uiterlijk in april 2018 gereed. Op deze locatie wordt de weg verbreed, zodat (vracht)verkeer ten behoeve van de tuinbouwbedrijven, elkaar beter kan passeren. De huidige wegbreedte is gemiddeld 4,50 meter. Deze wordt verbreed naar ongeveer 6,20 meter breed. Dit doen wij door twee zijden van de weg te voorzien van betonbermen.

Verkeersmaatregelen
Vanwege de werkzaamheden, zal er enige mate van overlast ontstaan. Dit is helaas niet te voorkomen. Er worden verkeersmaatregelen genomen. Deze zijn ter bescherming van werknemers en de kwaliteit van het werk. Aannemer Gebr. Van Kessel neemt contact op met omliggende bedrijven, voor afstemming met bedrijfs- en overige activiteiten.

Vragen?
Heeft u vragen over:

  • dit project in het algemeen? Neem dan contact met dhr. Stan de Laat van PHTB via: stan@phtb.nl
  • heeft u vragen over de werkzaamheden ter plekke? Neem dan contact op met de uitvoerder via: 06-11008499. Eventuele eletriciteitsstoringen ten gevolge van deze werkzaamheden kunt u ook hier melden.
Contactpersoon PHTB: 
Stan de Laat
Extra informatie: 
stan@phtb.nl