Eind september starten er werkzaamheden aan de Meidijk in Zuilichem en in Kerkwijk-Bruchem. Er komen wegversmallingen met drempels om het vrachtwagenverkeer te ontmoedigen. Op zowel de Meidijk als in de woonstraten van Kerkwijk-Bruchem geldt een vrachtwagenverbod. Door de gemeente zijn in 2021 en 2022 borden geplaatst met de geschikte routes voor de vrachtwagens van en naar de tuinbouwbedrijven. De Provincie gaat ook op de afritten van de provinciale wegen routeborden plaatsen. De komende periode brengen we de vrachtwagenroutes nogmaals onder de aandacht bij de tuinders en vervoerders met het verzoek om de juiste routes aan te houden.

Planning: 
najaar 2022
Contactpersoon PHTB: 
Rob van Kasteren
Straat + huisnummer: 
Meidijk
Plaats: 
Zuilichem