De verplaatsing van glastuinbouw- en paddenstoelenbedrijven zorgt ervoor dat het PHTB ook aandacht kan besteden aan de leefbaarheid in het gebied. Daarbij besteden we extra aandacht aan verkeersveiligheid. Met name op de ontsluitingswegen in en rondom de intensiveringsgebieden vindt veel fiets-, auto- en vrachtverkeer plaats. Om te zorgen voor een veilige, leefbare situatie willen we het volgende:

  • Waar mogelijk vrijliggende fietspaden realiseren langs de gebiedstoegangswegen;
  • Bij het ontbreken van de mogelijkheid van vrije fietspaden willen we de weg verbreden naar 6,20 meter en zoveel mogelijk fietsstroken aanleggen;
  • Als het niet mogelijk is om te verbreden, wordt de weg ingericht met verkeersremmende maatregelen zoals versmallingen en kantmarkeringen.
Ga naar alle veelgestelde vragen