Het PHTB werkt samen met LTO Nederland, Waterschap Rivierenland, Dunea en de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de Bommelerwaard (werkgroep waterkwaliteit). Het belangrijkste thema voor dit samenwerkingsverband is het bedrijfsafvalwater van de glastuinbouw. De glastuinbouw is vanaf 2018 namelijk verplicht om het bedrijfsafvalwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen.

PHTB en de deelnemende  organisaties werken samen om te komen tot een bedrijfswater afval systeem zodat de glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard collectief hun waterzuivering kunnen regelen. Daarom is in het kader van de Crisis- en herstelwet een procedure opgezet voor een communaal collectief systeem. Dit betekent dat er een collectief systeem van inzamelen en zuiveren ontstaat dat door de overheid is geregeld. Deze oplossing heeft voor glastuinbouwers twee belangrijke voordelen; een collectief is financieel aantrekkelijker dan het individueel regelen van de waterzuivering en een tuinder krijgt uitstel tot uiterlijk 2021 om te starten met de zuivering. Daarnaast is deze oplossing een opmaat naar het emissieloos telen. De Tweede Kamer en Raad van Staten doen naar verwachting in 2016 uitspraak over de aanvraag in het kader van Crisis en Herstelwet.

Heeft u vragen voor de werkgroep waterkwaliteit? Uw contactpersoon is Co van Dongen, tel. 0418-618700.

Ga naar alle veelgestelde vragen