Als glastuinbouwbedrijven en paddenstoelentelers in de Bommelerwaard verplaatsen, houden we rekening met de omgeving. Dat betekent dat de verplaatste bedrijven moeten passen in het landschap. Dat doen we bijvoorbeeld door het maken van groenstroken rondom de gebieden en richtlijnen voor erfinrichting en bassin. Aan het PHTB is een landschapsarchitect verbonden die samen met de tuinder en de betrokken overheden zorgt voor een goede landschappelijke inpassing. Wilt u meer informatie neem dan contact op met het PHTB via het contactformulier.

Ga naar alle veelgestelde vragen