Glastuinders en – telers uit de Bommelerwaard die hun bedrijf willen verplaatsen naar een tuinbouw-intensiveringsgebied (IG) kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit de provincie Gelderland (POP3). Voorheen kon voor het sprokkelen van paddenstoelenbedrijven geen subsidie worden ontvangen, dit is nu wel zo.

Hoogte subsidie
In de periode van 18 september tot en met 16 oktober 2017 kunnen glastuinders subsidie aanvragen. Dit geldt voor tuinders die van plan zijn hun bedrijf in een intensiveringsgebied voort te zetten. De subsidie bedraagt maximaal €1.000.000 per aanvraag. De subsidie kan echter nooit hoger zijn dan het aantal te saneren vierkante meters, vermenigvuldigd met €25 (voorheen was dit €30 per vierkante meter). Er is voor deze tender een maximum budget van in totaal € 5.000.000 subsidie beschikbaar.

Waarom deze susbdieregeling?
De provincie Gelderland stimuleert een toekomstbestendige glastuinbouw en vindt het daarom van belang dat er kaders zijn waarbinnen deze ontwikkeling kan plaatsvinden. Verplaatsen naar een intensiveringsgebied levert voor de bedrijven schaalvoordelen op. Bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen, infrastructuur en duurzaamheid (water, energie, verkeersveiligheid). Hierdoor kunnen bedrijven zich op de nieuwe locatie beter ontwikkelen. Er zijn twee glastuinbouwontwikkelingsgebieden in Gelderland: Bergerden – Huissen en de Bommelerwaard. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard voert de herstructurering van de glastuinbouw uit in dit gebied.

Aanvraag indienen
Glastuinders kunnen een aanvraag indienen via www.gelderland.nl/subsidies. Daar is alle informatie te vinden. Ook kan er via deze link een aanvraag ingediend worden.

Ga naar alle veelgestelde vragen