Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) wil door het herinrichten van de Bommelerwaard de economische kansen van tuinbouwbedrijven vergroten. Daarbij zorgen we voor een goede landschappelijke inpassing van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt en houden we rekening met de leefbaarheid in het gebied, met name de verkeersveiligheid.

Meer over de projecten van PHTB >

Ga naar alle veelgestelde vragen