Het PIP is een provinciaal bestemmingsplan, in dit geval gericht op de tuinbouw in de Bommelerwaard. Het PIP is in 2015 vastgesteld. Het inpassingsplan is de juridisch-planologische vertaling van de 'Samenwerkingsovereenkomst herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard' (SOK). In deze SOK staan afspraken over het toekomstperspectief van de tuinbouwsector, mede uitgaande van het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in de Bommelerwaard. Het inpassingsplan vertaalt deze afspraken over de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard in een planologische regeling voor de herstructureringsgebieden.

Meer lezen over de wijzigingsplannen naar aanleiding van het PIP >

 

Ga naar alle veelgestelde vragen