Het VAB-beleid is een functieveranderingsregeling voor agrarische bebouwing. Door verschillende omstandigheden stoppen steeds meer agrarische ondernemers met hun bedrijfsvoering waardoor agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen en leeg komen te staan. We willen met hergebruik en functieverandering van deze vrijgekomen bedrijfsbebouwing in het buitengebied de vitaliteit en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied behouden en vergroten.

Meer informatie over het VAB beleid kunt u lezen in onderstaand document:

Ga naar alle veelgestelde vragen