Pronkgronden is de benaming die wordt gegeven aan gronden die zijn aangekocht door de toenmalige minister Pronk om te voorkomen dat daar glastuinbouwbedrijven zouden komen. Het gaat in Poederoijen om grond ten westen van het intensiveringsgebied van de glastuinbouw Poederoijen en een aantal percelen nabij Brakel. De Pronkgronden liggen in een inundatiegebied van de Hollandse Waterlinie.

Er wordt in dit gebied een waterrijke inrichting gerealiseerd door het creëren van natuurvriendelijke oevers (water-gerelateerde natuur) en ruimte voor waterberging. Deze inrichting past bij de doelstelling om de inundatiegebieden van de Waterlinie open te houden en de historische functie van het gebied herkenbaar te maken. Daarnaast worden de nabijgelegen kassen landschappelijk ingepast (door middel van een groenstrook). Drie partijen werken hiervoor samen, Waterschap Rivierenland, de gemeente Zaltbommel en het PHTB.

Inmiddels is de eerste fase van de Pronkgronden ontwikkeld, het multifunctionele pad in dit recreatieve gebied is omgedoopt tot het Pronkpad. In de tweede fase wordt het Pronkpad verbonden aan de Achterdijk/Zijving zodat een aaneengesloten wandeling kan worden gemaakt.

 

Ga naar alle veelgestelde vragen