Toekomst voor tuinders in de Bommelerwaard

De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie, nu en in de toekomst. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is opgericht door de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het waterschap Rivierenland om een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard te realiseren. Daarbij gaan we uit van drie pijlers: toekomstperspectief voor tuinders, landschappelijke inpassing en leefbaarheid.

Lees meer over de herstructurering van de Bommelerwaard

 

Projecten

Nieuwaal
Sloop kas Hogeweg

PHTB heeft recent in het intensiveringsgebied een perceel aan de Hogeweg 5 te Nieuwaal verworven om ruimte te creëren voor een nieuwe glastuinbouwontwikkeling.

lees meer
Kerkdriel
Sloop kassen Ganzenweg

In oktober is gestart met het afbreken van de kassen ter grootte van circa 1,6 ha plus bedrijfsgebouwen en overige bouwwerken aan de Ganzenweg te Kerkdriel.

lees meer
Poederoijen
Verbreding Karel van Gelreweg

We verbreden de Karel van Gelreweg tussen de Verdrietweg en de Egter van Wissekerkeweg aan twee zijden met een betonnen berm. De huidige rijbaan krijgt nieuw asfalt.

lees meer
Poederoijen
Werkzaamheden aan de Verdrietweg

De Verdrietweg wordt met asfalt verbreed, met aan twee zijden een betonnen berm en verkeersremmende maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid.

lees meer