Toekomst voor tuinders in de Bommelerwaard

De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie, nu en in de toekomst. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is opgericht door de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het waterschap Rivierenland om een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard te realiseren. Daarbij gaan we uit van drie pijlers: toekomstperspectief voor tuinders, landschappelijke inpassing en leefbaarheid.

Lees meer over de herstructurering van de Bommelerwaard

 

Projecten

Zaltbommel
Gezamenlijk tuinbouwriool Bommelerwaard

In dit aparte rioolstelsel met een eigen zuiveringsinstallatie wordt afvalwater van de glastuinbouw in de Bommelerwaard ingezameld en afgevoerd.

lees meer
Gameren
Vrijliggend fietspad in gebruik
De aanleg van het vrijliggende fietspad in de Middelkampseweg - Ouwelsestraat te Gameren is in de zomer van 2020 gestart. Sinds medio oktober is het fietspad volledig in gebruik.
lees meer
Nieuwaal
Rondweg ontlast kern

Nieuwaal is omsloten door kassen en een deel van het tuinbouwvrachtverkeer rijdt dagelijks door de kern van het dorp. De nieuwe rondweg maakt daar een einde aan.

lees meer
Brakel
Sloop oude kas Molenkampsweg

PHTB heeft de locatie aan de Molenkampsweg 31 in Brakel aangekocht. Deze bestond uit een glasopstand van circa 4.600 m².

lees meer