Het PHTB is opgeheven

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is per 1 januari 2023 opgeheven. Hiermee stopt ook de actieve ondersteuning van de herstructurering en de begeleiding van tuinders. Tuinders met nieuwe plannen kunnen zich vanaf nu wenden tot de gemeenten (voor principeverzoek) of de Omgevingsdienst (voor omgevingsvergunning). 

Toekomst voor tuinders in de Bommelerwaard 
De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie, nu en in de toekomst. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is opgericht door de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het waterschap Rivierenland om een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard te realiseren. Daarbij gaan we uit van drie pijlers: toekomstperspectief voor tuinders, landschappelijke inpassing en leefbaarheid.

Lees meer over de herstructurering van de Bommelerwaard

 

Projecten

Zuilichem
Vrachtwagenmaatregelen Zuilichem en Kerkwijk-Bruchem

Eind september starten er werkzaamheden aan de Meidijk in Zuilichem en in Kerkwijk-Bruchem. Er komen wegversmallingen met drempels om het vrachtwagenverkeer te ontmoedigen.

lees meer
Gameren
Opwaarderen Jacob Ekelmansstraat

In de zomer van 2022 heeft de Jacob Ekelmansstraat in Gameren in zijn geheel nieuw asfalt en aan weerszijden betonbermen gekregen. Zo kan (vracht)verkeer veiliger passeren en uitwijken.

lees meer
Zuilichem
Opknappen fietsstroken, nieuw asfalt en bermstroken voor Uilkerweg

De voorbereiding van het verbeteren van de Uilkerweg en Mertstraat is gestart. De gemeente Zaltbommel en PHTB trekken hierbij samen op.

lees meer
Brakel
Verbeteren verkeersveiligheid Molenkampsweg

Het doel is om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de Molenkampsweg te verbeteren. De voorbereidingen voor dit project zijn gestart. Er komt een vrijliggend fietspad.

lees meer