Toekomst voor tuinders in de Bommelerwaard

De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie, nu en in de toekomst. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is opgericht door de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het waterschap Rivierenland om een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard te realiseren. Daarbij gaan we uit van drie pijlers: toekomstperspectief voor tuinders, landschappelijke inpassing en leefbaarheid.

Lees meer over de herstructurering van de Bommelerwaard

 

Projecten

Hedel
Topline Gerbera’s naar Tuil

Het bedrijf Topline Gerbera’s  aan de Harenseweg in Hedel is verplaatst naar Tuil.

lees meer
Zuilichem
Uilkerweg in Zuilichem aangepast

De Uilkerweg in Zuilichem is aangepast; de weg is vanaf Nieuwaal (Middelkampseweg) verbreed met betonbermen zodat vrachtverkeer elkaar makkelijker en veiliger passeert.

lees meer
Viaductweg

In Kerkwijk is gewerkt aan de opwaardering van de Viaductweg, ter hoogte van de Sarskampseweg en de Steenweg.

lees meer
Geerweg/Nieuwstraat

De Geerweg/Nieuwstraat in Kerkwijk is verbreed ten behoeve van een betere verkeersafwikkeling door met name het vrachtverkeer richting de tuinbouwbedrijven.

lees meer