Toekomst voor tuinders in de Bommelerwaard

De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie, nu en in de toekomst. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is opgericht door de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het waterschap Rivierenland om een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard te realiseren. Daarbij gaan we uit van drie pijlers: toekomstperspectief voor tuinders, landschappelijke inpassing en leefbaarheid.

Lees meer over de herstructurering van de Bommelerwaard

 

Projecten

Zuilichem
Vrijliggend fietspad, nieuw asfalt en bermstroken voor Uilkerweg

De voorbereiding van het verbeteren van de Uilkerweg is gestart. De gemeente Zaltbommel en PHTB trekken hierbij samen op.

lees meer
Brakel
Verbeteren verkeersveiligheid Molenkampsweg

Het doel is om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de Molenkampsweg te verbeteren. De voorbereidingen voor dit project zijn gestart. Er komt een vrijliggend fietspad.

lees meer
Zaltbommel
Gezamenlijk tuinbouwriool Bommelerwaard

In dit aparte rioolstelsel met een eigen zuiveringsinstallatie wordt afvalwater van de glastuinbouw in de Bommelerwaard ingezameld en afgevoerd.

lees meer
Gameren
Vrijliggend fietspad in gebruik
De aanleg van het vrijliggende fietspad in de Middelkampseweg - Ouwelsestraat te Gameren is in de zomer van 2020 gestart. Sinds medio oktober is het fietspad volledig in gebruik.
lees meer