Sinds eind 2020 is de rondweg ‘de Lange Morgen’ in Nieuwaal in gebruik. Kinderen van basisschool de Regenboog in Nieuwaal verrichtten op woensdag 26 mei samen met wethouder van Leeuwen de officiële openingshandeling. Ze zaaiden een bij-vriendelijk bloemenmengsel in het openbaar groen langs de entree van de rondweg.

Op de vraag van Gijs van Leeuwen (wethouder in Zaltbommel en lid Algemeen en Dagelijks Bestuur PHTB) waarom de rondweg de Lange Morgen er eigenlijk ligt, kwam snel een antwoord van de kinderen: “Voor heel veel vrachtwagens!” “Inderdaad, het omleiden van het vrachtverkeer is inmiddels gelukt, maar het is nog niet helemaal af. We moeten het nog wat mooier maken, en daarbij gaan jullie helpen!” sprak de wethouder.

De kinderen gooiden zaadbommetjes (bestaande uit een zadenmengsel van biologische wilde bloemen, aarde en klei) in de openbare groenstrook op de hoek Hogeweg – Jacob Ekelmanstraat en de rondweg. Tussen april en oktober komen de verschillende soorten bloemen op. Zo hebben de bijen er het hele seizoen plezier van.

Nieuwaal is omsloten door kassen en een deel van het tuinbouwvrachtverkeer reed jarenlang dagelijks door de kern van het dorp. De nieuwe rondweg ten westen van de dorpskern maakt daar een einde aan.
De leefbaarheid is er in het dorp enorm op vooruit gegaan. Fietsers en voetgangers kunnen nu weer veilig de straat op.

Samen met de gemeente Zaltbommel en lokale ondernemers heeft het Projectbureau Herstructurering Bommelerwaard zich jarenlang ingespannen om de benodigde gronden voor de rondweg te kunnen verwerven.

Het tracé van de rondweg loopt vanaf de kruising van de Jacob Ekelmansstraat naar de Hogeweg, door de weilanden richting de Beemstraat. Aan de oostkant van de rondweg ligt een grondwal met een landschappelijke inpassing van bomen en struiken. Er is er door het PHTB en de gemeente Zaltbommel nauw overlegd met de dorpsraad Nieuwaal over de invulling van dit groen.

Op de foto: Kinderen van de basisschool in Nieuwaal zaaien bij-vriendelijke bloemenmengsels bij de entree van rondweg   © Hans Verbeek