Als PHTB piekeren we ons suf. Onder andere hoe we u als overheid op een goede manier kunnen bereiken. We willen transparant en betrouwbaar zijn. Maar dat wordt niet altijd zo door iedereen ervaren (en dat is soms nog voorzichtig uitgedrukt). Dat we – slechts – zo goed mogelijk onze opdracht uitvoeren om het gewenste resultaat te bereiken en niet verantwoordelijk zijn voor het beleid wat daaraan ten grondslag ligt, lijkt in zo’n geval minder relevant. 

Gelukkig gaan er ook veel dingen goed. Dat blijkt wel uit de vele overeenkomsten die gesloten worden. En het werk dat volop in uitvoering is. Heel af en toe krijgen we zelfs een complimentje. Of vraagt men ons hoe we het toch voor elkaar gekregen hebben.
…..Maar te vaak horen we - helaas veelal via de zijlijn - kritiek. Soms staan we daar machteloos tegenover. Dat is niet motiverend. Soms kunnen we er iets aan doen, achteraf. Maar we willen ook graag vooraf er iets aan proberen te doen. Nog zorgvuldiger zijn met verwachtingen management. Bijvoorbeeld door de procesgang bij een nieuw initiatief zo helder mogelijk op een rijtje te zetten. We hebben speciaal hiervoor een stappenplan voor tuinbouwondernemers ontwikkeld die de ambitie hebben om uit te breiden of nieuw te gaan boeken. Kijk hiervoor op http://phtb.nl/herstructurering-in-de-bommelerwaard.

En ook door deze blog. Met enige regelmaat wil ik proberen om u deelgenoot te maken van vragen, opmerkingen, twijfels, gebeurtenissen, overdenkingen, et cetera. Ik doe dat naar eer en geweten, naar beste kunnen, met respect voor privacy/vertrouwelijkheid/belangen/fatsoen.

Ik heb tips gekregen: niet te kritisch, niet te lang, actueel. Wilt u reageren? Of ergens mijn reactie of mening op weten via deze blog? Of een gastblog schrijven? Mail teun@phtb.nl.