PHTB heeft in de afgelopen bijna 8 jaar hard gewerkt aan de herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard. Er zijn flinke stappen gemaakt op het gebied van duurzame inpassing van de tuinbouw en verbetering van de leefbaarheid voor inwoners door het toepassen van landschappelijke inpassing en het vergroten van de verkeersveiligheid. Concrete resultaten van de herstructurering in de periode 2011 - 2018 zijn: