Steeds meer verpachters stellen eisen op het gebied van duurzaamheid voor pachtgronden. Zo ook PHTB. Het projectbureau voor de tuinbouwherstructurering is sinds dit jaar op drie pachtlocaties met de boeren overeengekomen dat ze de akkerranden inzaaien met een kruidenrijk bloemenmengsel.
Het speciale ‘bijvriendelijke’ bloemenmengsel levert van het voorjaar tot diepe najaar een fleurige bloemenstrook van drie meter breed aan de randen van de akkers op. Naast dat dit een aanwinst is voor het landschap, bevordert het ook de biodiversiteit in het gebied. Dat is belangrijk, omdat de bijen en hommels steeds meer met uitsterven worden bedreigd door een tekort aan bloeiende planten. Een gemiddelde akker of grasland heeft deze insecten niet veel te bieden.

Opsteker voor biodiversiteit
“Het is verheugend dat het PHTB actie heeft ondernomen om, in de door hun verleende pachtcontracten van tijdelijk onbenutte gronden, met de pachter overeen te komen om een strook van de gronden gedurende de looptijd jaarlijks in te zaaien met een éénjarig bloemenmengsel dat de biodiversiteit ten goede komt. Als imker in de Bommelerwaard is het er mij aan gelegen het voedselaanbod voor de insecten te vergroten”, aldus Koos Tromp, imker in Poederoijen. “Niet alleen voor onze honingbijen maar ook voor de solitaire bijensoorten, hommels en vlinders. Bijkomend voordeel is dat, nadat de planten uitgebloeid zijn, zij zaden genereren die weer als voedsel dienen voor vogels en kleine zoogdieren zoals muizen, egels, etc. En tenslotte niet onbelangrijk: het wordt er dan toch ook een stuk fleuriger van in de Bommelerwaard!”