De komende decennia staan ons grote veranderingen te wachten die van invloed zijn op de productiewijze van tuinbouwproducten in Nederland onder glas in 2050. Zijn er überhaupt nog kassen in Nederland in 2050, en zo ja, hoe zien die er dan uit en welk productassortiment wordt dan voortgebracht?

Gebruiken we over 30 jaar nog steeds een deel van het land voor bedekte tuinbouw? Is dat nog  steeds onder glas of maakt dit geheel plaats voor verticale teelt in gebouwen? Wat betekent dit voor de economische betekenis van de bedekte teelt voor de overheid in haar streven naar voedselzekerheid en een goed verdienpotentieel voor ondernemers in Nederland? Is de sector zich voldoende bewust van ontwikkelingen in de omgeving die de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse bedekte teelt zullen beïnvloeden? Samen met het ministerie hebben heeft de WUR gekeken naar de juiste bril om naar de toekomst te kijken. Dit heeft geleid tot zes thema’s of drijvende krachten waarvan wij denken dat zij grote invloed hebben op de samenstelling van de bedekte teelt in 2050, zie figuur 1.  

Wageningse onderzoekers zien voldoende mogelijkheden voor de bedekte teelt in Nederland in 2050. Het essay ‘De kracht van glas’ geeft inzicht hoe de sector zich kan door ontwikkelen.