Begin december organiseerde PHTB het jaarlijkse werkbezoek voor haar bestuurders, leden van de gemeenteraad en de colleges van B&W van Zaltbommel en Maasdriel, de leden van Provinciale Staten en de leden van het College van Gedeputeerde Staten.

Doel van het jaarlijkse werkbezoek is om de betrokken en samenwerkende partijen de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen binnen de tuinbouwherstructurering te laten zien. Deze heeft de afgelopen negen jaren de nodige stappen doorgemaakt. Om de genodigden meer ‘feeling’ met de sector te laten krijgen, vindt het werkbezoek veelal plaats bij een tuinder op locatie. Dit jaar mochten we aanwezig zijn bij Janity Flowers in Bruchem.

De genodigden werden op diverse thema’s (HOT, landschappelijke inpassing en de resultaten van de herstructurering) bijgepraat en dat op een bijzondere locatie, namelijk ín de kas. De aanwezigen waren onder de indruk van de inhoud, alle bloemenpracht binnen Janity Flowers en de gedrevenheid waarmee Jarno van Wijk het bedrijf sinds jaar en dag leidt: “Ik was voor de eerste keer bij een bijeenkomst over dit onderwerp aanwezig en vond het interessant en goed georganiseerd.” “Mag ik jullie bedanken voor de bijzonder geslaagde informatieve avond waardoor ik als Waterschapsbestuurder meer inzicht heb gekregen in PHTB.” Ook wij danken Janity Flowers en de familie van Wijk hartelijk voor hun inbreng en de gastvrijheid!