Afgelopen week startten - na de voorbereidende werkzaamheden - de officiële werkzaamheden voor de rondweg.

De uitvoering van het grondwerk is inmiddels in volle gang; zo is de rondweg al voor een groot deel ‘uitgegraven’ en het toekomstige tracé is nu goed zichtbaar.

Op de foto is het graven van het ‘cunet’ (een uitgegraven gedeelte in een niet-draagkrachtige grondlaag - die daarna met een zandlaag gevuld wordt ter versteviging) van de rondweg te zien.

De watergangen zijn ook aangelegd. De komende tijd wordt de weg verder opgebouwd met zand en funderingsmateriaal. Als laatste komt de asfaltlaag er bovenop. Naast de weg komt aan de oostzijde een grondwal met wandelpad. De ‘inrichting’ van de grondwal met groen en bomen is in overleg met de dorpsraad tot stand gekomen.

Faunapassage
Op verzoek van de werkgroep Kleine Marterachtigen Bommelerwaard komt er een ontwerp voor een faunapassage (een voorziening om kleine dieren veilig te laten oversteken) voor marterachtigen en andere soorten. In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan een duiker (een soort koker) onder de weg door ongeveer ter hoogte van de watergang.

Het doel is om de rondweg dit jaar te voltooien. Het planten van de bomen en begroeiing zal voor het voorjaar plaatsvinden.