Ook in de Bommelerwaard hebben we helaas te maken met een verschraling in biodiversiteit waardoor de insecten- en bijenstand afneemt. Dit vormt een bedreiging voor de vruchtbaarheid in onze natuur en de land- en tuinbouw. Wil jij op eigen erf extra bomen aanplanten of heb je een goed idee om de biodiversiteit te versterken? Er zijn diverse projectbijdrages en subsidies beschikbaar. Lees snel verder!
 

Innovatiefonds 'Samen voor biodiversiteit

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Heb jij een aansprekend projectidee dat structureel de biodiversiteit in Nederland versterkt? Doe dan mee en dien een aanvraag in! De maximale bijdrage per project is €25.000. De deadline voor het inzenden van het projectvoorstel is 31 juli 2020, dus wees snel. Kijk op https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/innovatiefonds/


100.000 bomen en struiken in Gelderland: doe mee en plant! 

In opdracht van de Provincie start Stichting Landschapsbeheer Gelderland ook dit jaar de diverse acties zoals herstel coulissenlandschap Achterhoek, herstel heggen en hagen in het Rivierengebied, herstel houtsingels op de Veluwe en een actie voor de aanplant van schaduwbomen in heel Gelderland. Aankomend plantseizoen willen we met elkaar weer 100.000 extra bomen en struiken aanplanten. Particuliere grondeigenaren kunnen de planting tegen een voordelig tarief krijgen, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Wel even oppassen voor het stapelen van subsidies als er bijvoorbeeld al een verplichting ligt voor de aanplant voor landschappelijke inpassing. Lees meer op https://landschapsbeheergelderland.nl/100-000-bomen-en-struiken/
 

Particuliere biodiversiteitsplannen

Later dit jaar gaat het project Particuliere biodiversiteitsplannen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland nog van start. Daarin kun je een advies voor het vergroten van biodiversiteit op het erf krijgen én met korting aanschaf van plantmateriaal. Doe er je voordeel mee!