Met de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw 2018 kunnen glastuinbouwers en samenswerkingsverbanden hiervan investeren in energie-efficiëntie. Deze subsidie heet officieel Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2018.

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende investeringen:

  • een tweede energiescherm
  • aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster
  • aansluiting op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk of –cluster
  • een luchtbehandelingssysteem

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 16 oktober om 9.00 uur. Uw aanvraag moet uiterlijk op 9 november om 17.00 uur bij ons binnen zijn. Het beschikbare budget is € 9,2 miljoen.

Voor wie

U komt voor deze subsidie in aanmerking als u een glastuinbouwbedrijf heeft en investeert in een energiebesparende maatregel. Samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers kunnen de subsidie ook aanvragen.

Subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor de aanschaf en installatie van nieuwe machines en apparatuur. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000. 

Het hele bericht leest u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.