Jan Taks is per 1 januari 2021 de nieuwe directeur van het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB). Hij volgt vertrekkend directeur Teun Biemond op. Jan Taks is geen onbekende in de tuinbouw. Hij was werkzaam in de tuinbouw onder meer als directeur WarmCO2 in Terneuzen en actief als programmamanager herstructurering glastuinbouw & greenportlogistiek in de provincie Zuid-Holland. Op dit moment is hij innovatie manager glastuinbouw voor NEXTgarden (gemeente Lingewaard). In de functie van directeur PHTB zal Jan Taks leidinggeven aan een duurzame en toekomstbestendige inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard.

Tuinbouw Bommelerwaard
Het PHTB zet zich in voor de herstructurering van de glastuinbouw en de paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard. Het gaat daarbij in hoofdzaak om de concentratie en verduurzaming van de glastuinbouw, het toekomstperspectief voor de sector en het verbeteren van de ontsluiting van de tuinbouwgebieden. In de afgelopen 10 jaren zijn ruim 60 ha kassen gesloopt, over de 100 ha kassen in intensiveringsgebieden gerealiseerd, zo’n 17  km aan wegen verbeterd en vrij liggende fietspaden aangelegd en is meer dan 15 km aan landschappelijke inpassing en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Er is in het gebied een aparte tuinbouwriolering aangelegd en er wordt volop gewerkt aan verdere verduurzaming.

Samenwerkingsverband
Het PHTB is een samenwerking van provincie Gelderland, het waterschap Rivierenland en de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. Het bureau is gevestigd in het gemeentekantoor van de gemeente Zaltbommel.