De aanleg van een vrij liggend fietspad naast de Middelkampseweg - Ouwelsestraat in Gameren is afgelopen zomer gestart. Sinds enkele weken is het fietspad volledig in gebruik. Het fietspad scheidt het fietsverkeer van het overige (vracht)verkeer. Zo wordt het een stuk veiliger fietsen voor onder ander de schoolgaande jeugd. Voorheen werd er direct over de weg gefietst.

Gijs van Leeuwen, wethouder in Zaltbommel en lid Dagelijks Bestuur PHTB, zegt erover: “Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard kent drie doelen: toekomstperspectief voor tuinbouw, landschappelijke inpassing en leefbaarheid. Met dit fietspad dragen we bij aan het laatste doel: leefbaarheid en daarmee aan de veiligheid van fietsers en ander (vracht)verkeer.”

In totaal is er naast de Middelkampseweg 700 meter aan vrij liggend fietspad aangelegd. De gemeente Zaltbommel is beheerder van het fietspad. De aanleg viel binnen het herstructureringsprogramma voor de tuinbouw en het fietsmasterplan van de gemeente, waarin de schoolfietsroutes hoge prioriteit hebben. Verkeersveiligheid is voor zowel de gemeente Zaltbommel als de tuinbouwherstructurering een belangrijk speerpunt. De eerste reacties van de gebruikers en de aanliggende bedrijven zijn positief.

Verkeersdoorstroming verbetert

Niet alleen het fietspad werd aangelegd. Aan weerszijden van de Middelkampseweg zijn ook betonstroken geplaatst om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. De gemeente Zaltbommel heeft gelijktijdig het wegdek opgeknapt met nieuw asfalt. In de winter komen er nieuwe bomen in de berm te staan.