Alles wijst er op dat de collectieve riolering voor de glastuinbouw Bommelerwaard nog dit jaar gereed is. Het werk verloopt voorspoedig.

Inmiddels zijn de 3 hoofdgemalen geplaatst, alle 51 pompunits geplaatst en is al 28 van de 35 kilometer leiding gelegd.

Op het moment moeten alleen nog de leidingen gelegd worden bij Poederoijen en aan de Oostkant van de A2. Dat laatste stuk is nog wel een klus. De leiding moet over het bedrijventerrein gelegd worden met veel kabels en leidingen in de grond. Glastuinbouwondernemers in het gebied zorgen ondertussen zelf voor de aansluitleidingen en de bufferbassins.

Wethouder Bragt: “Het werk is goed voorbereid, en dat loont nu.”

Over het project

In Zaltbommel werken de gemeente en Waterschap Rivierenland samen met tuinders en drinkwaterbedrijf Dunea om water met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen apart te zuiveren. Op initiatief van de betrokken overheden vormen zij samen een collectief waarbij de bedrijven deelnemen en de overheden het project uitvoeren en voorfinancieren. Deze samenwerking om te komen tot een gezamenlijke inzameling, separate afvoer en zuivering van afvalwater is uniek in Nederland. Lees meer over het project op www.zaltbommel.nl/rioleringglastuinbouw.