Na intensief werk de afgelopen periode, is er een flinke stap gemaakt in het verkeersveiliger- en aantrekkelijker maken van de Bommelerwaard. Zo zijn de werkzaamheden aan twee belangrijke toegangswegen onlangs afgerond en zijn de wegen als nieuw opgeleverd. Welke zijn dit?

Ouwelsestraat in Gameren
De Ouwelsestraat in Gameren is verbreed, waardoor de verkeersafwikkeling wordt verbeterd. De weg is verbreed van 5,6 naar 6,4 meter breed. Dit is gedaan door aan beide zijden van de weg betonnen bermen aan te brengen.

Hogeweg in Nieuwaal
Ook de Hogeweg in Nieuwaal is verbreed van 5 naar 6 meter breed. En ook hier zijn er betonbermen aangebracht. Het asfalt is ook vernieuwd. Op onderstaande foto is de Hogeweg te zien.