Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) realiseert een duurzame inpassing van de  tuinbouw in de Bommelerwaard. In de afgelopen jaren heeft het PHTB binnen de tuinbouwherstructurering woningen aangekocht en verschillende agrarische bedrijfsopstallen laten slopen waardoor er nu woningen en groen kunnen worden gerealiseerd. Dit vergroot de landschappelijke kwaliteit van het gebied. Aan de Liesveldsesteeg in Brakel staan een aantal veranderingen op stapel.

Van bedrijfswoningen naar plattelandswoningen
In Brakel heeft het PHTB in het verleden een tweetal bedrijfswoningen aan de Liesveldsesteeg gekocht om de bouw van een nieuw glastuinbouwbedrijf mogelijk te maken. Deze voormalige agrarische bedrijfswoningen (in de volksmond ‘plattelandswoningen’ genoemd) hebben een bestemmingswijziging ondergaan, waardoor deze nu door burgers mogen worden bewoond. Deze woningen zijn de afgelopen jaren verhuurd aan het achterliggende tuinbouwbedrijf maar deze heeft afgezien van de mogelijkheid om de woningen tegen marktwaarde te kopen. De twee vrijstaande woningen aan de Liesveldsesteeg 30 en 32 staan op kavels van 600 en ruim 1500 m2 en zijn inmiddels verkocht.

Bouwkavels in extensiveringsgebied
De noordzijde van de Liesveldsesteeg ligt in een extensiveringsgebied; een locatie waar geen nieuwe glastuinbouw mogelijk is. Door verplaatsing van de tuinbouwbedrijven is de landschappelijk belangrijke strook tussen de Waaldijk en de Liesveldsesteeg vrij gemaakt van kassen en tuinbouwbestemming. Dit is een belangrijk doel van de herstructurering van de Bommelerwaard. De tuinbouwbedrijven die zijn vertrokken, hebben hun bedrijf verplaatst naar zogeheten ‘intensiveringsgebieden’ (gebieden die bedoeld zijn voor glastuinbouw) in onder andere Poederoijen of zijn daartoe ‘gesprokkeld’ door investerende tuinders in intensiveringsgebieden.

Tussen de Liesveldsesteeg en de Waaldijk zijn nog 2 bouwkavels voor vrijstaande woningen te koop (een kavel is ook geschikt om een twee-onder-één kap te bouwen). Achter deze bouwkavels ligt nog een kavel agrarische grond die eventueel bij kan worden gekocht. Deze kavels staan te koop via de makelaar en op www.funda.nl. Er is tevens interesse vanuit een belegger/ontwikkelaar voor deze kavels, zodat kopers eventueel zelf geen bouwplan hoeven te maken of een toekomstige buurman dienen te zoeken om een tweekapper te realiseren.

Bijvriendelijke akkerranden vergroten biodiversiteit
Sinds dit jaar is PHTB op drie pachtlocaties (Liesveldsesteeg en Uilenvlucht in Brakel en Hogeweg in Nieuwaal) met de boeren overeengekomen dat ze de randen van de gepachte akkers inzaaien met een kruidenrijk bloemenmengsel. Het speciale ‘bijvriendelijke’ bloemenmengsel levert van het voorjaar tot diepe najaar een fleurige bloemenstrook van drie meter breed aan de akkerranden op. Dit bevordert de biodiversiteit in het gebied. Dat is belangrijk, omdat de bijen en hommels steeds meer met uitsterven worden bedreigd door een tekort aan bloeiende planten. Een gemiddelde akker of grasland heeft deze insecten niet veel te bieden.