Na jaren van voorbereiding en wachten is het eindelijk zo ver: de rondweg Nieuwaal komt er! De rondweg maakt de kern van Nieuwaal een stuk veiliger. Verkeer van en naar de tuinbouwbedrijven hoeft niet meer dwars door het dorp te rijden.

Samen met de gemeente Zaltbommel en lokale ondernemers heeft het Projectbureau Herstructurering Bommelerwaard zich jarenlang ingespannen om de benodigde gronden voor de rondweg te kunnen verwerven.

Paard en wagen
De werkzaamheden voor de rondweg zijn deze maand gestart. Op donderdag 17 september verrichtte Gijs van Leeuwen, lid Dagelijks Bestuur PHTB en wethouder in Zaltbommel, de officiële aftrap door het verrichten van enkele graafwerkzaamheden. Hij sprak: “Het is heel bijzonder dat er in een dorp als Nieuwaal een rondweg komt. Er zijn veel kleine kernen in Nederland die dit maar al te graag zouden willen! Maar hier gaat het echt gebeuren: het verkeer gaat uit het dorp. Met paard en wagen ging het transport vroeger nog wel, maar als je ziet welk materieel er nu rijdt, is dat niet te doen door een kleine kern als deze. Het wordt straks een stuk veiliger voor de inwoners.”

Flora en fauna 
Naast de weg komt aan de oostzijde een grondwal met wandelpad. De dorpsraad en tuinders denken mee over het meest gewenste en passende ‘groen’ om de ‘inrichting’ van de grondwal langs de rondweg te realiseren. Het planten van bomen en begroeiing zal voor het voorjaar 2021 plaatsvinden.

Op verzoek van de werkgroep Kleine Marterachtigen Bommelerwaard komt er een ontwerp voor een faunapassage (een voorziening om kleine dieren veilig te laten oversteken) voor marterachtigen en andere soorten onder de rondweg. Mogelijk wordt dit een duiker (een soort koker) onder de weg door ongeveer ter hoogte van de watergang.

Tracé rondweg zichtbaar 
Begin september startten - na de voorbereidende werkzaamheden - de officiële werkzaamheden voor de rondweg door aannemer Gebr. Van Kessel. De uitvoering van het grondwerk is inmiddels in volle gang; zo is de rondweg al voor een groot deel ‘uitgegraven’ en het toekomstige tracé is nu goed zichtbaar. De watergangen zijn aangelegd. De komende tijd wordt de weg verder opgebouwd met zand en funderingsmateriaal. Als laatste komt de asfaltlaag er bovenop.

Eind 2020 is de rondweg klaar voor gebruik. Daarmee wordt de leefbaarheid van de kern van Nieuwaal sterk verbeterd en wordt het een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers. Het tracé loopt vanaf de kruising van de Jacob Ekelmansstraat naar de Hogeweg, door de weilanden richting de Beemstraat.

De contouren van de rondweg zijn nu goed zichtbaar

Het PHTB stuurt er binnen de tuinbouwherstructurering onder andere op dat de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard zich concentreert in zeven tot acht intensiveringsgebieden (waaronder Nieuwaal). In deze gebieden kunnen tuinbouwbedrijven zich duurzaam en grootschalig ontwikkelen. Op diverse locaties in de intensiveringsgebieden zijn oude kassen gesloopt om ruimte te maken voor toekomstige tuinbouwinitiatieven.

Zie ook 'Vrachtwagens hoeven straks niet meer door Nieuwaal' van Omroep Gelderland.