Stikstof staat deze zomer met stip bovenaan het prioriteitenlijstje van het bedrijfsleven. Voor veel glastuinbouwbedrijven is grote onzekerheid ontstaan vanwege weggevallen stikstofregelgeving. Lees meer in het vakblad Groenten en fruit van 19 augustus jl.