U kunt van 26 november 2018 tot en met 25 januari 2019 subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland voor plannen die bijdragen aan het verminderen van uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw.

Uitstoot broeikasgassen

De Nederlandse landbouw heeft niet alleen te maken met uitstoot van kooldioxide (CO2), maar ook met andere broeikasgassen: methaan (CH4) en lachgas (N2O). Rundvee en opgeslagen mest zijn de belangrijkste bronnen van de uitstoot van methaan. Lachgas komt vooral vrij uit de bodem bij bemesting. Methaan en lachgas worden in veel kleinere hoeveelheden uitgestoten dan CO2, maar hebben een sterker effect.

Via de subsidie Innovatieve Concepten stimuleert de provincie landbouwers en andere betrokken partijen stappen te nemen. Zo kunnen we de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw verminderen.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

De provincie geeft subsidie aan deelnemers van een samenwerking. Deze bestaat uit minimaal 2 partijen, waaronder tenminste een landbouwer of een organisatie die de landbouwers vertegenwoordigt. Deze partijen kunnen andere organisaties inhuren. Bijvoorbeeld een organisatie voor onderzoek. Dit kan een organisatie uit de ICT- de financiële- en/of de creatieve sector zijn.

Bedrag voor subsidie

De beste voorstellen krijgen mogelijk subsidie. Een adviescommissie beoordeelt de projecten. Per project is er tussen de €20.000 en €100.000 subsidie beschikbaar. De subsidie bestaat voor een deel uit Europees geld (POP3) en voor een deel uit provinciaal geld.

Inloopbijeenkomst

Wilt u uw subsidieaanvraag bespreken met een team van specialisten? Kom dan op 20 november of 22 november 2018 naar een inloopbijeenkomst. De bijeenkomsten zijn in Arnhem op het provinciehuis. Het tijdstip wordt naar aanleiding van uw aanmelding in overleg bepaald.

Tijdens een inloopbijeenkomst kunt u een uw aanvraag presenteren aan een klankbordgroep. Deze geeft u vrijblijvend advies. We willen hiermee de kwaliteit van de subsidieaanvraag verbeteren.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij provincieloket@gelderland.nl.

Een presentatie geven voor een klankbordgroep is zonder verplichtingen en geeft geen garantie voor subsidie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze subsidieregeling op de website van de provincie Gelderland.