In de Bommelerwaard zijn - als onderdeel van de tuinbouwherstructurering - diverse gronden beschikbaar gekomen voor particuliere kopers. Gesloopte kassen in zogeheten ‘extensiveringsgebieden’ (gebieden waar geen nieuwe glastuinbouw meer mogelijk is) maken plaats voor groen en woningen. Dit vergroot de landschappelijke kwaliteit in het gebied.

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) realiseert een duurzame inpassing van de  tuinbouw in de Bommelerwaard. In de afgelopen jaren heeft het PHTB binnen de herstructurering woningen aangekocht en verschillende agrarische bedrijfsopstallen laten slopen waardoor er nu woningen kunnen worden gerealiseerd.

Van bedrijfswoningen naar plattelandswoningen
In Brakel heeft het PHTB in het verleden een tweetal bedrijfswoningen aan de Liesveldsesteeg gekocht om de bouw van een nieuw glastuinbouwbedrijf mogelijk te maken. Deze woningen hebben inmiddels een bestemmingswijziging ondergaan, waardoor deze ook door burgers mogen worden benut (in de volksmond ‘plattelandswoningen’ genoemd). Deze woningen zijn de afgelopen jaren verhuurd aan een tuinder. Momenteel vindt een taxatie van de woningen plaats. De tuinder krijgt de gelegenheid om deze woningen tegen de marktwaarde aan te kopen. Begin april is duidelijk of de tuinder hier gebruik van maakt. Indien dat niet het geval is zal het PHTB deze woningen te koop zetten.

Bouwkavels in extensiveringsgebied
De noordzijde van de Liesveldsesteeg ligt in een extensiveringsgebied; een locatie waar geen nieuwe glastuinbouw mogelijk is. Door verplaatsing van de tuinbouwbedrijven is de landschappelijk belangrijke strook tussen de Waaldijk en de Liesveldsesteeg vrij gemaakt van kassen en tuinbouwbestemming. Dit is een belangrijk doel van de herstructurering van de Bommelerwaard. De tuinbouwbedrijven die zijn vertrokken, hebben hun bedrijf verplaatst naar zogeheten ‘intensiveringsgebieden’ (gebieden die bedoeld zijn voor glastuinbouw) in onder andere Poederoijen of zijn daartoe ‘gesprokkeld’ door investerende tuinders in intensiveringsgebieden.

Tussen de Liesveldsesteeg en de Waaldijk zijn nog 2 bouwkavels voor vrijstaande woningen te koop (een kavel is ook geschikt om een twee-onder-één kap te bouwen). Achter deze bouwkavels ligt nog een kavel agrarische grond die eventueel bij kan worden gekocht. Deze kavels staan inmiddels te koop via de makelaar en op www.funda.nl.  

Meer informatie over de bouwkavels is te verkrijgen bij Roel Kiewiet: bel 0487 51 21 47 of mail naar raadgevers@delorijn.nl.