Een maand geleden startten de werkzaamheden voor de aanleg van het collectieve tuinbouwriool. In Zaltbommel werken de gemeente en Waterschap Rivierenland samen met tuinders en drinkwaterbedrijf Dunea om water met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen apart te zuiveren. Op initiatief van de betrokken overheden vormen zij samen een collectief waarbij de bedrijven deelnemen en de overheden het project uitvoeren en voorfinancieren. Deze samenwerking om te komen tot een gezamenlijke inzameling, separate afvoer en zuivering van afvalwater is uniek in Nederland.

Hoe ver zijn de werkzaamheden? (update 19 mei)

  • Op 22 april zijn alle 3 hoofdgemalen geplaatst

  • 5 van de 51 pompunits geplaatst

  • 2,5 van de 35 km leiding gelegd


​Eind 2020 voert ruim 250 hectare aan glastuinbouw in de Bommelerwaard het afvalwater uit de kassen af via 54 pompen en 35 kilometer rioolleiding.