Glastuinders en -telers uit de Bommelerwaard die hun bedrijf willen verplaatsen naar een tuinbouw-intensiveringsgebied (IG) kunnen tot en met 21 maart ’22 in aanmerking komen voor subsidie vanuit de provincie Gelderland (POP3). 

De regeling is bedoeld voor tuinders die van plan zijn hun bedrijf in een intensiveringsgebied voort te zetten. De subsidie bedraagt maximaal €1.000.000 per aanvraag. De subsidie kan echter nooit hoger zijn dan het aantal te saneren vierkante meters glas, vermenigvuldigd met €25. Er is voor deze regeling een maximum budget van in totaal €4.000.000 aan subsidie beschikbaar.

Waarom deze subsidieregeling?

De provincie Gelderland stimuleert een toekomstbestendige glastuinbouw en vindt het daarom van belang dat er kaders zijn waarbinnen deze ontwikkeling kan plaatsvinden. Verplaatsen naar een intensiveringsgebied levert voor de bedrijven schaalvoordelen op. Bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen, infrastructuur en duurzaamheid (water, energie, verkeersveiligheid). Hierdoor kunnen bedrijven zich op de nieuwe locatie beter ontwikkelen.

Aanvraag indienen

Glastuinders kunnen tot en met 21 maart ’22 een aanvraag indienen via de website van de provincie Gelderland. Daar is alle informatie te vinden die u als aanvrager nodig heeft.

• lees hier het gepubliceerde besluit over de verplaatsingsregeling