De tuinbouwherstructurering won eind 2020 de Gelderse prijs voor ruimte. Het bedrag van €10.000,- komt ten gunste van het gebied en is bedoeld voor verbetering van het landschap (meer groen, biodiversiteit, recreatie) in de zeven kernen van de intensiveringsgebieden.

De dorpsraden in deze gebieden hebben hun ideeën hierover ingestuurd bij het PHTB. En die zijn er volop: van de verdere ‘vergroening’ van een paddenpoel tot de plaatsing van een ‘hangbankje’ voor ouderen en een insectenhotel, het planten van bollen in openbaar gebied tot de aanleg van een pluktuin voor het hele dorp. Vanaf deze zomer gaan de dorpsraden en inwoners met hun voorstel aan de slag om de Bommelerwaard nog groener te maken. Wordt vervolgd!