Vanwege de ontwikkelingen rondom het tuindersriool hebben de voorbereidende werkzaamheden voor het vrij liggende fietspad aan de Uilkerweg in Zuilichem stil gelegen. Nu start de voorbereiding weer op. Het voornemen is om het fietspad begin 2020 te realiseren, samen met de opwaardering van de Mertstraat.

De overeengekomen groenmaatregelen op de erven van tuinders zijn niet overal volgens afspraak uitgevoerd. PHTB is druk bezig met bijsturing om deze weer op peil te krijgen. Het onderhoud kan en moet beter om de kwaliteit, ook in de toekomst, te waarborgen. Ook voor de tuinbouw.

Samen met de gemeente Zaltbommel stelt PHTB momenteel de inframaatregelen voor de Verdrietweg/Karel van Gelreweg en de Egter van Wissekerkerweg in Poederoijen op (voornemen: uitvoering na de zomervakantie).

De voorbereiding van het vrij liggend fietspad vanaf de Ouwelsestraat tot aan de Prins Willem Alexanderstraat in Gameren is, samen met de gemeente Zaltbommel gestart (vanwege de aanleg van het persriool glastuinbouw zal uitvoering pas in 2020 plaatsvinden). In de overgangszone aan de noordoostzijde van het intensiveringsgebied in Gameren zijn we voornemens om dit jaar 750 m bomenrij en 450 m struweelhaag te planten.

Samen met de gemeente Maasdriel wordt de voorbereiding opgestart van het deel Grote Inghweg vanaf de Veersteeg (voornemen om te starten met werkzaamheden zodra er zekerheid is dat er tuinbouwondernemers in de Grote Ingh willen investeren).

Er zijn diverse gesprekken en onderhandelingen gaande met verschillende grondeigenaren in Nieuwaal ten behoeve van de realisatie van de rondweg.