De Bommelerwaard bestaat voor een groot gedeelte uit kassengebied. Een van de doelen van het PHTB is om dit gebied zo goed mogelijk ‘landschappelijk in te passen’. Oftewel: kassengebied voorzien van mooie groenstroken, brede natuurvriendelijke oevers en aantrekkelijke beplanting. Om hier invulling aan te geven is er een aantal locaties bepaald waar groen gaat komen op den duur. Dit wil PHTB het liefst samen doen met lokale gebieds- en groenclubs. Daarom is er op 4 april een bijeenkomst geweest met onder andere de Capreton, Natuurwacht, Bijenvereniging. Met hen zijn de plannen besproken en is er concreet gepraat over de ambitie om groen te realiseren. Op dit moment werkt PHTB de plannen wat concreter uit, en is er op termijn een vervolgbijeenkomst om zaken te concretiseren.

Projectleider Arjan Nienhuis, PHTB: “We zijn op zoek naar een stevige gebiedspartij, met kennis van de Bommelerwaard. Een partij die de handen uit de mouwen wil steken en ook echt wat wilt gaan doen in het gebied. Nù is de kans om aan tafel te komen en echt mee te denken over- en mee te werken aan de groenambitie voor de Bommelerwaard. We willen er echt serieus mee aan de slag.”