Bestuur PHTB

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De bestuursstukken zijn op deze pagina te downloaden. Bijlagen behorende bij de agenda zijn op te vragen via info@phtb.nl. Wilt u aanwezig zijn bij een vergadering, meldt u zich dan aan via het contactformulier

De bestuurders zijn:

  • Conny Bieze - Voorzitter AB en DB, Provincie Gelderland
  • Gijs van Leeuwen - Lid AB en DB, Gemeente Zaltbommel
  • Peter de Vries - Lid AB en DB, Gemeente Maasdriel
  • Matthieu Gremmen - Lid AB en DB, Waterschap Rivierenland
  • Josan Meijers - Lid AB, Provincie Gelderland
  • Willem Posthouwer - Lid AB, Gemeente Zaltbommel
  • Erik van Hoften - Lid AB, Gemeente Maasdriel
  • Gerard Nieuwenhuis - Lid AB, Waterschap Rivierenland

Vergaderdata Algemeen Bestuur:

  • 27 juni 2019
  • 26 september 2019