Op een landelijke locatie in het buitengebied van Nieuwaal bevindt zich deze vrijstaande woning met ruime aangebouwde schuur/garage en tuin op een perceel van circa 1.400 m² groot. 

De woning is in 1966 gebouwd en verkeerd in een redelijke bouwkundige- als ook onderhoudsstaat. De tuin is ruimtelijk aangelegd en bestaat voornamelijk uit gazon omzoomd met struweel en enkele solitaire bomen. De erfverharding bestaat voornamelijk uit betonklinkers. Voor extra opslag is aan de achterzijde van de woning een aangebouwde schuur/garage aanwezig.

Van agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning

In het provinciale “Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard” is de woning aangeduid als een “agrarische bedrijfswoning”. Op dit moment is een procedure in voorbereiding conform artikel 3.6.1 van dit inpassingsplan om de aanduiding “voormalige agrarische bedrijfswoning” (VAB), in de volksmond ook wel plattelandswoning genoemd, te realiseren.

De woning hoorde voorheen als bedrijfswoning tot het glastuinbouwbedrijf. Dit bedrijf is inmiddels grotendeels gesloopt. Op termijn zal een nieuw glastuinbouwcomplex achter de woning worden opgericht. Door het toekennen van de aanduiding “voormalige agrarische bedrijfswoning” wordt bewoning door anderen dan de betrokkenen bij het bedrijf mogelijk gemaakt. De bewoners van de woning dienen wel de bedrijfsactiviteiten van het nog te realiseren glastuinbouwbedrijf te gedogen. Voor nadere informatie over VAB-woningen kunt u contact opnemen met de gemeente Zaltbommel. 

 

 

 

Planning: 
in verkoop
Contactpersoon PHTB: 
Roel Kiewiet roel@phtb.nl
Extra informatie: 
https://raadgevers.delorijn.nl/hogeweg-5-nieuwaal-201912191020551601
Straat + huisnummer: 
Hogeweg 5
Postcode: 
5313 BA
Plaats: 
Nieuwaal